På 1950-talet fanns 15-20 bensinstationer inne i Nyköpings centrum: BP, Esso, Caltex, Gulf, IC, M.A.C.K, Mobil, Nynäs, Shell, Texaco. 
Då åkte alla bilar på Sveriges viktigaste väg, Riksväg 1, (norrifrån) via Stockholmsvägen, Storgatan och Norrköpingsvägen, mitt genom Nyköpings centrum.

När motorvägen byggdes 1961, flyttades Riksettan ut ur centrum, och därmed försvann underlaget för flera av bensinstationerna.
Men än idag finns många av byggnaderna kvar...
Blå linje visar gamla Riksväg 1 , Riksettan mellan Stockholm och Helsingborg. När motorvägen byggdes 1961, flyttades Riksettan ut ur centrum.

 

 

BP Bensinstation. Raméns Bilservice AB.
Hemgårdsvägen 6.
Karta
Fototid: 1961-1968.
Fotograf: Dan Samuelsson.
Källa: Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS707.


Numera Golvmaterial Hans Johansson AB.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Nynäs och Shell Bensinstation.
Norrköpingsvägen 8.
Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB986.

Numera Shell Express Bensinstation, H-Son och Nyköpings Biltvätt.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .
Nynäs och Shell Bensinstation.
Norrköpingsvägen 8.
Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB984.

Numera Shell Bensinstation, H-Son och Nyköpings Biltvätt.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

BP Bensinstation. Bilfirma Åke Ramén.
Norrköpingsvägen 2 (Västra Viadukten).
Karta
Fototid: 1930-1939
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS706.


Numera Simons Gummi, Allstäd, Mixen och Noshame.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

BP Bensinstation. Raméns Bilservice AB.
Norrköpingsvägen 2 (Västra Viadukten).
Karta
Fototid: 1964.
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS708.


Numera Simons Gummi, Allstäd, Mixen och Noshame.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

BP Bensinstation. Raméns Bilservice AB.
Norrköpingsvägen 2 (Västra Viadukten).
Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB979.


Numera Simons Gummi, Allstäd, Mixen och Noshame.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Mobil Bensinstation. 
Västra Tullgatan. Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB985.


Numera Däckcenter.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Esso Bensinstation.
Västra Kvarngatan 4, Fruängsgatan 20 (bredvid Standard Hotell). 
Karta
Fototid: 1960.
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS803.


Numera Pizzeria Olympia och bostadshus (sedan 1962?).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Esso Bensinstation.
Västra Kvarngatan 4, Fruängsgatan 20 (bredvid Standard Hotell). 
Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB982.


Numera Pizzeria Olympia och bostadshus (sedan omkr. 1960).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Esso Bensinstation.
Västra Kvarngatan 4, Fruängsgatan 20 (bredvid Standard Hotell).
Karta
Fototid: 1962.
Fotograf: Ulf Ingvar Wallnér
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: UIW448.


Numera Pizzeria Olympia och bostadshus (sedan omkr. 1960).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Caltex Bensinstation (se längst till vänster).
Bergsgatan (numera Stora Torget 1).
Karta
Fototid: 1933-1935.
Fotograf: Eric Kling
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB155.


Numera Campus Nyköping.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Caltex Bensinstation.
Ringvägen 43.
Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB981.


Numera garage och föreningslokal.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Texaco Bensinstation ( bensinpump på trottoaren till vänster).
Östra Kyrkogatan 7 .
Karta
Fototid: 1941-1948
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS978.


Numera Videobutiken Anakolut AB.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

IC Bensinstation.
Östra Kvarngatan 9 . Karta
Fototid: 1968
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB612.


Numera bostadshus.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

IC Bensinstation.
Östra Kvarngatan 9 . Karta
Fototid: 1968
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB612.


Numera bostadshus.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Shell Bensinstation (till vänster) och BP Bensinstation (till höger).
Däremellan NA Svenssons Järnhandel. 
Shell: Stockholmsvägen 2 (Östertull).  Karta
BP: Östra Storgatan 36 (till 1950). Karta
Fototid: 1922-1950.
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS622.


Numera Gripsholmsparken (Shell) och parkering (BP).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Shell Bensinstation.
Stockholmsvägen 2 (Östertull).  Karta
Fototid: 1965.
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS1029.


Numera Gripsholmsparken.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Shell Bensinstation.
Stockholmsvägen 2 (Östertull).  Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB980.


Numera Gripsholmsparken (här med plastisbana).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Shell Bensinstation.
Stockholmsvägen 2 (Östertull).  Karta
Fototid: 1946.
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS1012.


Numera Gripsholmsparkens.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Esso Bensinstation (till vänster) och Gulf Bensinstation (till höger).
Esso: Stockholmsvägen 13. Karta
Gulf: Östra Rundgatan 13 (numera Repslagargatan 13). Karta
Fototid: 1945.
Fotograf: Dan Samuelsson
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DS1288.


Numera bostadshus (Esso) och park (Gulf).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Gulf Bensinstation.
Östra Rundgatan 13 (numera Repslagargatan 13). Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB978.


Numera park.
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

BP Bensinstation (till vänster) och Gulf Bensinstation (till höger).
BP: Stockholmsvägen 10.  Karta
Gulf: Östra Rundgatan 13 (numera Repslagargatan 13). Karta
Fototid: 1954.
Källa:
Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB976.


Numera Puustelli köksbutik (BP) och park (Gulf).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

Gulf Bensinstation (till vänster) och BP Bensinstation (till höger).
Gulf: Östra Rundgatan 13 (numera Repslagargatan 13). Karta
BP: Stockholmsvägen 10.  Karta
Fototid: 1954.
Källa: Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB977.


Numera park (Gulf) och Puustelli köksbutik (BP).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .

BP Bensinstation (till höger). 
Stockholmsvägen 10, Östra Rundgatan 4 (numera Repslagargatan).  Karta
Fototid: 1954.
Källa: Nyköpings historia i bilder . Bild-ID: DIB983.


Numera Puustelli köksbutik (BP).
Fototid: 2012-01-06.
Fotograf:
Johan Anderson .


Uppdaterad: 2012-01-06. 
Kommentarer: Johan Anderson, 
info@johananderson.com